Szkolenia dla nauczycieli Gliwice

Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia:
Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, nauczycieli sztuki, wykładowców, terapeutów, psychologów i bibliotekarzy.

Opis szkolenia:
Jedną z metod usprawniania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest terapia zajęciowa. Wykorzystując różne metody i techniki sprawdza się w pracy z osobami pełnosprawnymi jak i z dysfunkcją intelektualną, psychiczną czy fizyczną. Polega na organizacji działań arteterapeutycznych i ergoterapeutycznych przy użyciu prostych narzędzi i materiałów. Jest procesem, na który składają się poszczególne elementy: diagnoza terapeutyczna, określenie celów terapii, dobór metod i technik, planowanie, prowadzenie zajęć, monitorowanie. Może być stosowana z powodzeniem przez nauczycieli i psychologów.

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest poznanie form, metod i technik terapii zajęciowej, a także ich właściwy wybór. Zajęcia ukierunkowane są na zaznajomienie uczestników z arteterapią plastyczną, muzyczną, teatralną, choreoterapią, biblioterapią, kulturoterapią, rękodziełem i ergoterapią.

Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem

Czas trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)

Szkolenia dla nauczycieli Gliwice – mgr Tomasz Kuta

Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia:
Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, nauczycieli sztuki, wykładowców, terapeutów, psychologów i bibliotekarzy.

Opis szkolenia:
Jedną z metod usprawniania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest terapia zajęciowa. Wykorzystując różne metody i techniki sprawdza się w pracy z osobami pełnosprawnymi jak i z dysfunkcją intelektualną, psychiczną czy fizyczną. Polega na organizacji działań arteterapeutycznych i ergoterapeutycznych przy użyciu prostych narzędzi i materiałów. Jest procesem, na który składają się poszczególne elementy: diagnoza terapeutyczna, określenie celów terapii, dobór metod i technik, planowanie, prowadzenie zajęć, monitorowanie. Może być stosowana z powodzeniem przez nauczycieli i psychologów.

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest poznanie form, metod i technik terapii zajęciowej, a także ich właściwy wybór. Zajęcia ukierunkowane są na zaznajomienie uczestników z arteterapią plastyczną, muzyczną, teatralną, choreoterapią, biblioterapią, kulturoterapią, rękodziełem i ergoterapią.

Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Kuta

magister psychologii, spec. psychologia kliniczna, magister pedagogiki, spec. resocjalizacja, psycholog zachowań społecznych, logopeda, edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog), arteterapeuta, specjalista od bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz terapeuta zajęciowy.

www.tomaszkuta.pl

Obecnie kształcę się w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)