Vitacomplex™

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Vitacomplex™

zaświadczenie nr 11/2022/PPP

Niezmiernie miło jest nam Was poinformować, że oficjalnie VitacomplexTM jest Niepubliczną poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

W związku z czym Wczesne wspomaganie rozwoju jest w naszej placówce bezpłatne. WWR to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 6, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia, zaburzenia. WWR prowadzone jest jednocześnie przez wielu specjalistów, dzięki czemu skuteczność terapii jest bardzo wysoka. Wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

Wczesne wspomaganie rozwoju, to kompleksowe, multidyscyplinarne działania mające wspomóc rozwój psychomotoryczny dziecka już na bardzo wczesnym etapie. Pomoc polega na interwencjach terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do tego, aby ułatwić dziecku z trudnościami osiąganie nowych umiejętności, są to m.in. psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI. 

Działania odpłatne

 • diagnoza trudności szkolnych,

 • diagnoza autyzmu,

 • diagnoza gotowości szkolnej,

 • diagnoza ADHD,

 • diagnoza innych trudności rozwojowych,

 • wydawanie opinii o w/w diagnozach,

 • terapia psychologiczna dla dzieci w wieku szkolnym,

 • psychoterapia indywidualna,

 • sesje wsparcia dla rodziców,

 • psychoedukacja. 

Działalność bezpłatna

 • diagnoza dzieci 0-6 rokiem życia,

 • realizacja terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju nastawiona ma prace z dzieckiem i rodzina w domu.

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych [nr. zaświadczenia 11/2022/PPP] prowadzonych przez Prezydenta Miasta i podlega nadzorowi merytorycznemu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach.