Vitacomplex™

Psychologia

Psychologia

Świadczymy usługi w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Nasze usługi terapeutyczne prowadzimy w postacie sesji indywidualnych i grupowych.

Gabinet psychologiczny

W naszym gabinecie świadczymy usługi w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Oferujemy wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych. Swoje działania koncentrujemy wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują: rozwijanie możliwości i mocnych stron, wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania, wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności, wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby, strategie radzenia sobie z własnymi emocjami, terapię zaburzeń lękowych, afektywnych i osobowości, wsparcie dla osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych.

„Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam”. M.L. Moller 

Grupy wsparcia

Grupa połączona ze sobą wspólnym problemem i chęcią poradzenia sobie z nim. Na zajęciach dzielimy się: doświadczeniem w pokonywaniu trudności, wymieniamy przydatne informacje, budujemy poczucie wartości wśród członków grupy, zwalczamy bezradność, budujemy motywację, dzielimy się wsparciem emocjonalnym Grupa wsparcia jest po to aby jednostka poradziła sobie z problemem i nie czuła się osamotniona. Pomiędzy ludźmi, którzy posiadają podobny problem istnieje specjalna więź (zrozumienie). Zasady w grupie wsparcia: grupa może liczyć od 6-20 osób, wszystko co omawiane jest w grupie, zostaje w grupie, każdy mówi tylko o sobie. Prowadzimy następujące rodzaje grup: wsparcie w zakresie uzależnień, grupy przewlekle chorych, trudnych dzieci, depresje, emocje i nastroje, rodzina, małżeństwo, przemoc, praca (mobbing), związki, relacje inne.

TUS (TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)

TUS jest to forma regularnego treningu grupowego, którego celem jest: umiejętność rozpoznawania emocji, umiejętność kontrolowania własnego napięcia emocjonalnego i fizycznego, umiejętność przeżywania pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, poprawa samooceny. Trening polega na ćwiczeniach pozwalających nabyć pożądane umiejętności społeczne, utrwalanie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć. Są to zajęcia grupowe więc osoba uczestnicząca otrzymuje również informacje zwrotne od uczestników i trenerów. Trening kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z: nieśmiałością, emocjami, wycofanych, z zespołem Aspergera, autyzmem, zaburzeniami rozwoju.

Gabinet terapii dzieci i młodzieży

W życiu dziecka lub nastolatka czasami pojawi się problem z którym nie zawsze potrafi sobie poradzić. Często również rodzice są bezradni. W takich momentach warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże Państwu uporać się z takimi trudnościami. Terapia- na czym polega? Sesja terapeutyczna polega na spotkaniu dziecka lub/i rodzica z terapeutą. Na pierwszym spotkaniu z psychologiem jest przeważnie rodzic w celu zebrania informacji.Na następnych sesjach terapeuta spotyka się już z dzieckiem. Terapia obejmuje: autyzm, zespół Aspergera, depresję, lęki, nieśmiałość, niezadowolenie z siebie, kompleksy, kryzysy emocjonalne, tiki, objawy psychosomatyczne, fobie, trudności w relacjach w szkole, trudności w relacjach w domu, uzależnienia. Terapia trwa od kilku do kilkadziesiąt godzin. Czas trwania jednej sesji to 50 minut. 

Pracownia arteterapii

Świadczymy usługi terapeutyczne w postaci sesji indywidualnych i grupowych. Arteterapia jest formą terapii, której podstawowym narzędziem jest sztuka. Działalność arteterapeutyczna jest dziedziną praktyki terapeutycznej z pogranicza psychologii, medycyny, pedagogiki oraz sztuki. Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (AATA) charakteryzuje arteterapię jako terapeutyczne wykorzystanie sztuki w relacji, jaka zachodzi między terapeutą a klientem przez ludzi, którzy doświadczyli choroby, traumy lub zmiany w życiu, a także przez ludzi, którzy dążą do osobistego rozwoju. Udział w sesjach pozwala na: rozwój osobisty, stymulację zachowań akceptowanych, rozładowanie napięcia emocjonalnego, identyfikację i wyrażanie emocji, podniesienia poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości, pogłębienia komunikacji niewerbalnej, rozwoju kreatywności, aktywności własnej, wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych. W trakcie pracy terapeutycznej wykorzystuje się: sztuki wizualne, biblioterapię, teatroterapię, choreoterapię, muzykoterapię, filmoterapię, fotografoterapię, treningi relaksacyjne.

Badania psychotechniczne

Oferujemy Państwu również badania psychotechniczne, badania sprawności psychomotorycznej

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!