Vitacomplex™

Nasi specjaliści

mgr Jolanta Sopala oraz mgr Magda Fornal również w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Mamy zaszczyt poinformować Państwa ,że naszych specjalistów z Vitacomplex™ w Gliwicach możecie spotkać w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu – mgr Jolanta Sopala psycholog oraz mgr Magda Fornal psychoterapeutka dołączyły  do zespołu w Centrum Pediatrii.

Ciągły rozwój, praktyka, doświadczenie tym legitymują się nasi specjaliści. Tym samym jest nam ogromnie miło ,że zostaliśmy docenieni i zaproszeni do współpracy z tak niezwykle dynamicznie rozwijającym się szpitalem.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II powstało na bazie od dawna istniejących w Sosnowcu dwóch szpitali dziecięcych: Szpitala nr 3 o profilu ogólnopediatrycznym przy ul. Grota Roweckiego oraz Szpitala nr 6 o profilu reumatologicznym przy ul. Zapolskiej. Oba Szpitale mają wieloletnią historię, choć powstały w różnych stuleciach. Lata 70-te przyniosły Szpitalowi prowadzenie lecznictwa otwartego. Uruchomiono przychodnię przyszpitalną, oraz poradnię kardiologiczną dla dzieci. Powiększono również zakres działania laboratorium, które wzbogaciło się o nową aparaturę i większe pomieszczenia, a w 1987 otwarto pracownię USG. W 1998 roku do Szpitala przeniesiono poradnię dziecięcą z ul. Stalowej. Szpital nr 6 powstał 100 lat później, w 1963 roku, na bazie dawnych pomieszczeń przedszkola i żłobka. Zgodnie z wstępnym założeniem miał pełnić rolę ośrodka diagnostyczno-leczniczego dla dzieci ze schorzeniami reumatycznymi. W listopadzie 1965 roku otwarto drugi oddział o profilu ogólnym. Czynna od chwili otwarcia Szpitala poradnia reumatologiczna sprawowała opiekę nad dziećmi po leczeniu szpitalnym i od 1986 roku objęła swoją działalnością teren województw katowickiego i bielskiego. Od stycznia 1993 roku zaczęła funkcjonować poradnia alergologiczna i neurologiczna oraz pracownia elektroencefalograficzna i ultrasonograficzna.

Z dniem 01.01.1996 Szpital Dziecięcy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie zostaje połączony administracyjnie ze Szpitalem Dziecięcym nr 3 pod nazwą Zespolonego Szpitala Dziecięcego nr 4 w Sosnowcu. W kwietniu 1999 roku za porozumieniem z władzami kościelnymi SP ZOZ Centrum Pediatrii otrzymało imię Jana Pawła II. Zaledwie miesiąc później, 14 czerwca, w trakcie wizyty duszpasterskiej w Sosnowcu, odbyło się uroczyste poświecenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II tablicy pamiątkowej. Od samego początku istnienia Centrum Pediatrii rozwija się niezwykle dynamicznie. Od 15 lat nieustająco powstają w nim kolejne oddziały, pracownie i poradnie, aby zapewnić jak najbardziej kompleksową opiekę medyczną. Przez cały ten czas zaznacza się dbałość oraz ciągła poprawa jakości, standardów, kwalifikacji personelu oraz o wyposażenie Szpitala w nowoczesne urządzenia medyczne i stałą modernizację sprzętu – wszystko w imię, jak najlepszych usług dla małych Pacjentów. W szpitalu istnieją aktualnie następujące oddziały: pediatryczny, kliniczny psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego anestezjologii i intensywnej terapii, patologii noworodka, reumatologiczny, chirurgiczny dla dzieci, psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego, gastroenterologiczny dla dzieci, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży.

W szpitalu uruchomiono również ośrodek wczesnej interwencji, zakład diagnostyki obrazowej, poradnie: alergologiczną, gastroenterologiczną, kardiologiczną, neurologiczną, rehabilitacyjną, reumatologiczną, wad postawy, zdrowia psychicznego, chirurgiczną, chirurgiczną urazowo-ortopedyczną, dermatologiczną, otolaryngologiczną, pulmonologiczną, preluksacyjną, diabetologiczną oraz pracownie EEG, EKG, USG, UKG, endoskopową, psychologiczną, fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.