Vitacomplex™

mgr Tomasz Kuta

Psycholog, pedagog, logopeda

Pan Tomasz Kuta kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobył w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mu patrzeć na klienta holistycznie.

Ukończył:

Studia magisterskie: 

– Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)

– Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)

Studia podyplomowe

– Psychologia zachowań społecznych

– Logopedia

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

– Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

– Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychoterapii.

 

Psychologia ukierunkowała go na pracę w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Istotnym jest dla niego wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych w życiu klienta. Swoje działania koncentruje wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują:

• rozwijanie możliwości i mocnych stron

• wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania

• wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym

• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności

• wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby

• strategie radzenia sobie z własnymi emocjami

 

Arteterapia zajmuje szczególne miejsce w jego pracy terapeutycznej. Ukończył liczne szkolenia i kursy w zakresie podejścia terapeutycznego wykorzystującego teatr i taniec. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektów przeprowadził terapię przez teatr i taniec dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów oraz osób bezrobotnych. Ponadto, współpracując z różnymi instytucjami, proponując autorskie warsztaty z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Podejmował działania arteterapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Prywatnie, propaguje łączenie tego, co terapeutyczne z tym, co artystyczne. Z tej przyczyny jest twórcą amatorskiego Teatru Szóstego Dnia, a także autorem spektaklu dyplomowego „33 minuty”.

 

Terapia zajęciowa, obok arteterapii stanowi ważny element jego warsztatu terapeutycznego. Przez 9 lat był terapeutą zajęciowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tam prowadził zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników placówki.

 

Logopedia pozwala mu na pracę z klientem z: zaburzeniami komunikacji w autyzmie; zaburzeniami mowy w niepełnosprawności intelektualnej; zaburzeniami płynności mówienia osób dorosłych, a także emisję głosu. Pedagogika dała doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

 

W pracy z klientem preferuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuje Agression Replacement Training. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!