Vitacomplex™

Menu w języku polskim już dostępne

Aparaty Mora® Nova oraz Mora®Beauty są już dostępne z menu w języku polskim

MORA® Nova i MORA® Beauty

Ekscytująca wiadomość dla terapeutów: Urządzenia Mora® Nova i Mora® Beauty mają teraz polskie menu!

Z przyjemnością dzielimy się ekscytującą wiadomością, że nasze innowacyjne urządzenia Mora® Nova i Mora® Beauty przeszły znaczące ulepszenia. Przedstawiamy najnowszą aktualizację – przyjazne menu dostępne już w języku polskim, mające na celu usprawnienie i uproszczenie pracy każdego dedykowanego terapeuty.

W MORA® dostrzegamy różnorodne potrzeby terapeutów i angażujemy się w ciągłe doskonalenie naszych technologii, aby lepiej służyć globalnym społecznościom zajmującym się zdrowiem i urodą. Dzięki wprowadzeniu polskiej opcji menu na urządzeniach Mora® Nova i Mora® Beauty, terapeuci mogą teraz bezproblemowo poruszać się po funkcjach w swoim ojczystym języku, optymalizując przepływ pracy i poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.

Ten przemyślany dodatek ma na celu jeszcze bardziej uczynić obsługę urządzeń Mora®, zapewniając terapeutom w Polsce i poza nią możliwość pełnego wykorzystania zaawansowanych funkcji Mora® Nova do terapii biorezonansowej oraz Mora® Beauty do najnowocześniejszych zastosowań estetycznych i wellness.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym praktykiem, czy dopiero rozpoczynasz podróż w świat holistycznych terapii i zabiegów pielęgnacyjnych, opcja polskiego menu otwiera przed Tobą świat możliwości. Terapeuci mogą teraz bez wysiłku odkrywać możliwości tych urządzeń, integrując je ze swoją praktyką z pewnością i precyzją.

Nasze zaangażowanie w innowacje i zadowolenie użytkowników pozostaje najważniejszym elementem naszych działań. Oferując polskie menu na urządzeniach Mora® Nova i Mora® Beauty, chcemy wzmocnić pozycję terapeutów, zapewniając im narzędzia, które płynnie dopasowują się do ich preferencji językowych i wymagań zawodowych.

Rozpocznij nową erę prostoty i efektywności w swoich działaniach terapeutycznych dzięki Mora® Nova i Mora® Beauty. Twój sukces jest naszym priorytetem i dzięki tym ulepszonym funkcjom nie możemy się doczekać, aby przyczynić się do ciągłego sukcesu terapeutów, którzy dbają o dobro swoich klientów. Już dziś poznaj przyszłość holistycznych terapii i zabiegów upiększających z MORA®!

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!

Terapia ozonem

Terapia ozonem była stosowana i szeroko badana od wielu dziesięcioleci. W naszej placówce w gliwicach

WPROWADZENIE

Ozon (O3), gaz odkryty w połowie XIX wieku, to cząsteczka składająca się z trzech atomów tlenu o strukturze niestabilnej dynamicznie z powodu obecności stanów mezomerycznych. Gaz jest bezbarwny, ma gryzący zapach i wybuchowy w postaci płynnej lub stałej. Jego okres półtrwania wynosi 40 minut w 20 ° C i około 140 minut w 0 ° C. Jego podstawową funkcją jest ochrona człowieka przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Ozon występuje w ilości mniejszej niż 20 μg / m3 od powierzchni Ziemi w stężeniach doskonale zgodnych z życiem. Chociaż O3 ma niebezpieczne skutki, naukowcy uważają, że ma wiele efektów terapeutycznych. Powstanie precyzyjnych medycznych generatorów O3 dopiero niedawno pozwoliło na ocenę mechanizmów, działania i możliwej toksyczności O3 w badaniach klinicznych. Ozon ma zdolność utleniania związków organicznych i dobrze znany toksyczny wpływ na drogi oddechowe, jeśli jest obecny w smogu. W zastosowaniach medycznych gaz wytwarzany z tlenu klasy medycznej jest podawany w precyzyjnych dawkach terapeutycznych, a nigdy przez inhalację, i twierdzi, że ma doskonałe właściwości zdrowotne w próchnicy zębów, obniża poziom cholesterolu we krwi i stymuluje reakcje przeciwutleniające, modyfikuje natlenienie mięśni spoczynkowych i jest stosowany w leczeniu uzupełniającym zespołów niedotlenienia i niedokrwienia.

HISTORIA TERAPII OZONEM


Terapia ozonem była stosowana i szeroko badana od wielu dziesięcioleci. Jego efekty są sprawdzone, spójne i przy minimalnych skutkach ubocznych. Medyczny O3, używany do dezynfekcji i leczenia chorób, istnieje od ponad 150 lat. Stosowany w leczeniu infekcji, ran i wielu chorób, skuteczność O3 została dobrze udokumentowana. Był używany do dezynfekcji wody pitnej przed przełomem ubiegłego wieku. Wiadomo, że ozon leczy aż 114 chorób. Terapia ozonem jest stosowana od XIX wieku, aw 1896 roku genialny Nikola Tesla opatentował pierwszy generator O3 w Stanach Zjednoczonych, tworząc później „Tesla Ozone Company”. Podczas pierwszej wojny światowej (1914-18) lekarze zaznajomieni z właściwościami przeciwbakteryjnymi O3 i przy niewielu innych dostępnych im środkach medycznych zastosowali go miejscowo na zakażone rany i odkryli, że O3 nie tylko leczy infekcję, ale ma również właściwości hemodynamiczne i przeciwzapalne. Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiły się doniesienia, że niemieccy lekarze z powodzeniem leczyli pacjentów z HIV za pomocą 03-AHT (autohemoterapia). Nie było wówczas farmakologicznego leczenia HIV i obawiano się pandemii, więc władze kanadyjskie zezwoliły na badanie w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i skuteczności 03-AHT u pacjentów z AIDS. Ozon okazał się obiecujący w testach in vitro. Ozon okazał się skuteczny w dezynfekcji pozaustrojowych próbek krwi HIV; niestety dla pacjentów z AIDS, 03-AHT okazał się nieskutecznym leczeniem in vivo.

Ozon jest naturalnie występującą, bogatą w energię cząsteczką o unikalnych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych, co sugeruje możliwą rolę w terapii SARS, w monoterapii lub, bardziej realistycznie, jako dodatek do standardowych schematów leczenia. Ze względu na nadmiar energii zawartej w cząsteczce O3 jest teoretycznie prawdopodobne, że O3, w przeciwieństwie do dostępnych obecnie opcji przeciwwirusowych specyficznych dla organizmu, będzie skuteczny w całym spektrum genotypu i podtypu SARS.

Inaktywacja bakterii, wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków: Terapia ozonem zaburza integralność otoczki komórki bakteryjnej poprzez utlenianie fosfolipidów i lipoprotein. W grzybach O3 hamuje wzrost komórek na pewnych etapach. W przypadku wirusów O3 uszkadza kapsyd wirusa i zakłóca cykl rozrodczy, zakłócając kontakt wirusa z komórką w wyniku peroksydacji. Słabe powłoki enzymatyczne na komórkach, które czynią je podatnymi na inwazję wirusów, czynią je podatnymi na utlenianie i eliminację z organizmu, który następnie zastępuje je zdrowymi komórkami.

Terapia ozonem powoduje wzrost szybkości glikolizy krwinek czerwonych. Prowadzi to do pobudzenia 2,3-difosfoglicerynianu, co prowadzi do zwiększenia ilości tlenu uwalnianego do tkanek. Ozon aktywuje cykl Krebsa, zwiększając oksydacyjną karboksylację pirogronianu, stymulując produkcję ATP. Powoduje również znaczną redukcję NADH i pomaga w utlenianiu cytochromu C. Stymuluje produkcję enzymów, które działają jako zmiatacze wolnych rodników i ochraniacze ścian komórkowych: peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej. O3 pobudza również produkcję prostacyliny, środka rozszerzającego naczynia krwionośne.

Aktywacja układu odpornościowego: Ozon podawany w stężeniu od 30 do 55 μg / cm3 powoduje największy wzrost produkcji interferonu i największą produkcję czynnika martwicy nowotworu oraz interleukiny-2. Wytwarzanie interleukiny-2 uruchamia całą kaskadę kolejnych reakcji immunologicznych.

Istnieje ponad 17 badań naukowych, które pokazują, że ozon jest w stanie zniszczyć koronawirusa SARS.

Ozon to naturalnie występujący gaz powstający z atomów tlenu. Cząsteczka tlenu składa się z 2 atomów tlenu. Te cząsteczki tlenu są rozbijane na atomy przez wyładowanie koronowe podczas burz z piorunami lub przez promieniowanie UV ze Słońca. Pojedyncze atomy tlenu nie mogą istnieć same bez przegrupowania się z powrotem w dwuatomowe cząsteczki tlenu. Podczas tego etapu rekombinacji niektóre atomy przegrupują się w luźno związany trójatomowy tlen. Ta nowa cząsteczka nazywa się ozonem lub O3.


Generatory ozonu są w stanie wytwarzać ozon z normalnego powietrza i są zwykle używane do dezynfekcji pomieszczeń.


Antypatogenne działanie ozonu jest potwierdzane od kilkudziesięciu lat. Jego zabijające działanie na bakterie, wirusy, grzyby i wiele gatunków pierwotniaków stanowi podstawę jego coraz częstszego stosowania w dezynfekcji miejskich wodociągów w miastach na całym świecie.
Zazwyczaj wirusy to małe, niezależne cząsteczki zbudowane z kryształów i makrocząsteczek. W przeciwieństwie do bakterii rozmnażają się tylko w komórce gospodarza. Ozon niszczy wirusy poprzez dyfuzję przez płaszcz białkowy do rdzenia kwasu nukleinowego, co powoduje uszkodzenie wirusowego RNA. Przy wyższych stężeniach ozon niszczy kapsyd lub zewnętrzną powłokę białkową poprzez utlenianie.


Liczne rodziny wirusów, w tym wirus polio I i 2, ludzkie rotawruzy, wirus Norwalk, parwowirusy i wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i nie-A nie-B, są wśród wielu innych podatnych na wirusobójcze działanie ozonu.


Większość prac badawczych nad wirusobójczym działaniem ozonu koncentrowała się na skłonności ozonu do rozrywania cząsteczek lipidów w miejscach o wielu konfiguracjach wiązań. Rzeczywiście, gdy otoczka lipidowa wirusa zostanie pofragmentowana, jego rdzeń DNA lub RNA nie może przetrwać.


Wirusy bez otoczki (Adenoviridae, Picornaviridae, a mianowicie wirus polio, Coxsachie, echowirus, rhinovirus, wirus zapalenia wątroby typu A i E oraz Reoviridae (rotawirus)) również zaczęto badać. Wirusy, które nie mają otoczki, nazywane są „nagimi wirusami”. Składają się z rdzenia kwasu nukleinowego (wykonanego z DNA lub RNA) i otoczki kwasu nukleinowego lub kapsydu wykonanego z białka.Ozon jednak, oprócz dobrze rozpoznanego działania na nienasycone lipidy, może również oddziaływać z niektórymi białkami i ich składniki, czyli aminokwasy. Rzeczywiście, kiedy ozon wchodzi w kontakt z białkami kapsydu, powstają wodorotlenki i wodorotlenki białek oraz wodoronadtlenki białek. Wirusy nie mają ochrony przed stresem oksydacyjnym.


Wirusy z otoczką są zwykle bardziej wrażliwe na wyzwania fizykochemiczne niż nagie wiriony. Chociaż wpływ ozonu na nienasycone lipidy jest jednym z najlepiej udokumentowanych działań biochemicznych, wiadomo, że ozon oddziałuje z białkami, węglowodanami i kwasami nukleinowymi.

 

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!

JeNu®

To najlepsze rozwiązanie dla celulitu!

MORA® Beauty z aktywnymi elektrodami 

Aktywne elektrody S lub L w aparacie MORA®Beauty sprawią, że Twoja skóra znowu będzie gładka jak aksamit i to wszystko bez skutków ubocznych.

• bezboleśnie

• bez ryzyka

• bez negatywnych efektów takich jak blizny

• przyjemny zabieg niczym welnes

• długotrwałe efekty

• detox dla całego ciała

• indywidualny program pod każdego pacjenta

• Czas trwania i interwał: 8 tygodni 1x raz w tygodniu

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!

Arteterapia

Trwają zapisy na zajęcia grupowe. Ruszamy we wrześniu !

Arteterapia
Jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako sposób komunikacji. Każdy uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów. Arteterapia wykorzystuje proces tworzenia do podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku, pomagając ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres oraz podnosić samoocenę i samoświadomość.

Zadzwoń i zapisz się na zajęcia już dziś!
+48 697790000
Współpraca
z Med-Tronik GmbH

Jesteśmy wyłącznym oficjalnym dystrybutorem Med-Tronik GmbH w Polsce!

TECHNOLOGIA MEDYCZNA W XXI WIEKU: ŁAGODNA, ZRÓWNOWAŻONA I BEZPIECZNA!
Już teraz dostępna w Polsce!
VitacomplexTM

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że zostaliśmy jedynym oficjalnym dystrybutorem Med-Tronik GmbH w Polsce. Pomimo wszystkich osiągnięć naukowych medycyna osiąga swoje granice, jeśli chodzi o leczenie chorób i utrzymanie zdrowia. Med-Tronik GmbH prowadzi badania nad alternatywnymi metodami leczenia od prawie 40 lat.Opracowano formę diagnozy i leczenia, która jest delikatna, trwała i bezbolesna: system MORA®. Med-Tronik jest pionierem metody biorezonansu i ustanawia standardy w dalszym rozwoju i optymalizacji biofizycznej technologii medycznej. To, co zaczęło się jako firma rodzinna ponad 40 lat temu, przekształciło się w międzynarodową firmę. Nasze produkty są skierowane do klinik, lekarzy, dentystów, weterynarzy, naturopatów i innych zawodów medycznych, a także globalnych graczy w branży kosmetycznej i wellness. 

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!

Borelioza

Badanie pozwala wykryć zakażenia odkleszczowe połączone zwykle z boreliozą.

Borelioza\ MORA® Nova\ Nowość!

Borelioza to problem bardzo poważny . Non stop jest wzrost zachorowań na tę chorobę. Pacjenci z boreliozą i jej pochodnymi (babesia, bartonella) są w bardzo ciężkiej sytuacji ponieważ wiedza na temat schorzenia oraz badań diagnostycznych jest bardzo mała.Choroba ta jest mylona z innymi schorzeniami. Tam, gdzie zawodzi medycyna konwencjonalna, może przydatna być medycyna naturalna, która uważana jest za jedną ze skutecznych naturalnych metod leczenia boreliozy.

W naszym Gabinecie Vitacomplex™ w Gliwicach ul.Dubois 8 wykonujemy kompleksową ocenę całego organizmu. Aparat MORA® Nova to najnowszy aparat z rodziny Mora®, który znajdziecie Państwo tylko w naszym gabinecie – umożliwia postawienie diagnozy m.in. pod kątem boreliozy i jej koinfekcji oraz wspomaganie leczenia poprzez terapie naturalną biorezonansem MORA® .

Odblokować nadzieję w walce z boreliozą w Vitacomplex™ w Gliwicach!

Borelioza, złożona i często wymagająca choroba, znajduje nowego sprzymierzeńca w postaci terapii biorezonansowej w Vitacomplex™. Nasze najnowocześniejsze podejście ma na celu zapewnienie ulgi osobom zmagającym się ze skutkami boreliozy.

Borelioza, przenoszona przez ukąszenia kleszcza, może objawiać się różnymi objawami wpływającymi na układ nerwowy, stawy i ogólne samopoczucie. Vitacomplex™ wprowadza terapię biorezonansową, nieinwazyjną metodę wykorzystującą częstotliwości elektromagnetyczne organizmu w celu przywrócenia równowagi i stymulacji naturalnych procesów gojenia.

Nasi wykwalifikowani praktycy w Vitacomplex™ wykorzystują najnowocześniejszą technologię, aby dostosować sesje biorezonansu specjalnie do wyjątkowych wyzwań, jakie stwarza borelioza. Identyfikując i harmonizując brak równowagi w polu energetycznym organizmu, terapia biorezonansowa ma na celu złagodzenie objawów, wspomaganie powrotu do zdrowia i zwiększenie ogólnej witalności.

Zlokalizowane w Gliwicach nasze centrum jest latarnią nadziei dla osób poszukujących alternatywnych i komplementarnych metod leczenia boreliozy. Terapia biorezonansowa w Vitacomplex™ jest częścią naszego zaangażowania w zapewnianie kompleksowej, spersonalizowanej opieki, która wspiera jednostki w ich drodze do dobrego samopoczucia.

Jeśli Ty lub ktoś bliski radzi sobie ze złożonością boreliozy, rozważ terapię biorezonansową w Vitacomplex™ w Gliwicach. Poznaj holistyczne i innowacyjne podejście, które ma na celu przywrócenie harmonii i witalności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać możliwości terapii biorezonansowej jako uzupełnienia planu leczenia boreliozy. Twoja podróż do dobrego samopoczucia zaczyna się tutaj, w Vitacomplex™.

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!

BQAS

Kwantowy analizator Biorezonansu Magnetycznego

Jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie.
Osiągnij lepsze zrozumienie swojego ciała dzięki inteligentnej diagnostyce BQAS. Ponad 250 parametrów w mniej niż 2 minuty z cennymi informacjami na temat nierównowagi w ciele.
Dzięki BQAS możesz zobaczyć „wspólny wątek”, tj. Obraz twojej obecnej sytuacji fizycznej.
Oznacza to, że dysharmonie fizyczne można już rozpoznać na etapie ich rozwoju i możesz podjąć określone środki zaradcze, zanim spowodują one zagrożenie dla ciebie. Zwykła diagnostyka jest złożona i droga. Coraz więcej znaczących badań jest usuwanych z katalogu usług świadczonych przez ubezpieczycieli zdrowotnych. Dlatego inteligentne i zrównoważone opcje diagnostyczne wczesnego wykrywania są tak ważne. Dzięki BQAS mamy możliwość zbadania wszystkich niezbędnych parametrów w mniej niż dwie minuty, aby zidentyfikować przyczynę i ukierunkować na poprawę obecnej sytuacji.
Oceny ułatwiają zrozumienie twojego ciała.
mgr Tomasz Kuta

Psycholog, pedagog, logopeda

Pan Tomasz Kuta kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobył w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mu patrzeć na klienta holistycznie.

Ukończył:

Studia magisterskie: 

– Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)

– Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)

Studia podyplomowe

– Psychologia zachowań społecznych

– Logopedia

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

– Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

– Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychoterapii.

 

Psychologia ukierunkowała go na pracę w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Istotnym jest dla niego wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych w życiu klienta. Swoje działania koncentruje wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują:

• rozwijanie możliwości i mocnych stron

• wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania

• wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym

• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności

• wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby

• strategie radzenia sobie z własnymi emocjami

 

Arteterapia zajmuje szczególne miejsce w jego pracy terapeutycznej. Ukończył liczne szkolenia i kursy w zakresie podejścia terapeutycznego wykorzystującego teatr i taniec. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektów przeprowadził terapię przez teatr i taniec dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów oraz osób bezrobotnych. Ponadto, współpracując z różnymi instytucjami, proponując autorskie warsztaty z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Podejmował działania arteterapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Prywatnie, propaguje łączenie tego, co terapeutyczne z tym, co artystyczne. Z tej przyczyny jest twórcą amatorskiego Teatru Szóstego Dnia, a także autorem spektaklu dyplomowego „33 minuty”.

 

Terapia zajęciowa, obok arteterapii stanowi ważny element jego warsztatu terapeutycznego. Przez 9 lat był terapeutą zajęciowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tam prowadził zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników placówki.

 

Logopedia pozwala mu na pracę z klientem z: zaburzeniami komunikacji w autyzmie; zaburzeniami mowy w niepełnosprawności intelektualnej; zaburzeniami płynności mówienia osób dorosłych, a także emisję głosu. Pedagogika dała doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

 

W pracy z klientem preferuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuje Agression Replacement Training. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Umów się na wizytę już dzisiaj!

+48 697 790 000 / +48 882 800 010

ul. Stanisława Dubois 8, 44-100 Gliwice

Polub nasz profil na:

facebookinstagram

Bądź z nami na co dzień!