Marta Król

Nowy Fizjoterapeuta w Vitacomplextm

mgr Marta Król – fizjoterapeuta

– mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

– Specjalistka w zakresie bioenergetycznej terapii informacyjnej, ukończyła profesjonalny kurs ProMora Polska w obszarze badań, diagnostyki oraz terapii na aparacie Mora.

– Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem o zróżnicowanych jednostkach chorobowych. 

– Indywidualnie, szczegółowo oraz holistycznie podchodzi do problemu zdrowotnego pacjenta, dobierając odpowiednie terapie lecznicze.  Łączy koncepcje medycyny naturalnej z medycyną akademicką.

– Ukończyła Kurs Thera-Band, zdobywając wiedzę na temat równowagi mięśniowej oraz stabilizacji kręgosłupa i poszczególnych stawów. 

– Ukończyła Kurs Tapingu Rehabilitacyjnego wykorzystywanego w rehabilitacji i sporcie. Ma on zastosowanie w schorzeniach i dysfunkcjach neurologicznych, w urazach i przeciążeniach narządu ruchu, w wadach postawy, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w urazach sportowych.

– Ukończyła Kurs Masażu Leczniczego w Rehabilitacji w tym: masaż leczniczy klasyczny, masaż relaksacyjny oraz masaż bańką chińską.

– Brała udział w International FDM Congress w Katowicach. Metody Fascial Distortion Model, według której kluczowa rolę w różnego rodzaju schorzeniach  oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź.

Nasi specjaliści

mgr Jolanta Sopala oraz mgr Magda Fornal również w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Mamy zaszczyt poinformować Państwa ,że naszych specjalistów z Vitacomplex w Gliwicach możecie spotkać w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu – mgr Jolanta Sopala psycholog oraz mgr Magda Fornal psychoterapeutka dołączyły  do zespołu w Centrum Pediatrii. Ciągły rozwój, praktyka, doświadczenie tym legitymują się nasi specjaliści. Tym samym jest nam ogromnie miło ,że zostaliśmy docenieni i zaproszeni do współpracy z tak niezwykle dynamicznie rozwijającym się szpitalem.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II powstało na bazie od dawna istniejących w Sosnowcu dwóch szpitali dziecięcych: Szpitala nr 3 o profilu ogólnopediatrycznym przy ul. Grota Roweckiego oraz Szpitala nr 6 o profilu reumatologicznym przy ul. Zapolskiej. Oba Szpitale mają wieloletnią historię, choć powstały w różnych stuleciach. Lata 70-te przyniosły Szpitalowi prowadzenie lecznictwa otwartego. Uruchomiono przychodnię przyszpitalną, oraz poradnię kardiologiczną dla dzieci. Powiększono również zakres działania laboratorium, które wzbogaciło się o nową aparaturę i większe pomieszczenia, a w 1987 otwarto pracownię USG. W 1998 roku do Szpitala przeniesiono poradnię dziecięcą z ul. Stalowej. Szpital nr 6 powstał 100 lat później, w 1963 roku, na bazie dawnych pomieszczeń przedszkola i żłobka. Zgodnie z wstępnym założeniem miał pełnić rolę ośrodka diagnostyczno-leczniczego dla dzieci ze schorzeniami reumatycznymi. W listopadzie 1965 roku otwarto drugi oddział o profilu ogólnym. Czynna od chwili otwarcia Szpitala poradnia reumatologiczna sprawowała opiekę nad dziećmi po leczeniu szpitalnym i od 1986 roku objęła swoją działalnością teren województw katowickiego i bielskiego. Od stycznia 1993 roku zaczęła funkcjonować poradnia alergologiczna i neurologiczna oraz pracownia elektroencefalograficzna i ultrasonograficzna.

Z dniem 01.01.1996 Szpital Dziecięcy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie zostaje połączony administracyjnie ze Szpitalem Dziecięcym nr 3 pod nazwą Zespolonego Szpitala Dziecięcego nr 4 w Sosnowcu. W kwietniu 1999 roku za porozumieniem z władzami kościelnymi SP ZOZ Centrum Pediatrii otrzymało imię Jana Pawła II. Zaledwie miesiąc później, 14 czerwca, w trakcie wizyty duszpasterskiej w Sosnowcu, odbyło się uroczyste poświecenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II tablicy pamiątkowej. Od samego początku istnienia Centrum Pediatrii rozwija się niezwykle dynamicznie. Od 15 lat nieustająco powstają w nim kolejne oddziały, pracownie i poradnie, aby zapewnić jak najbardziej kompleksową opiekę medyczną. Przez cały ten czas zaznacza się dbałość oraz ciągła poprawa jakości, standardów, kwalifikacji personelu oraz o wyposażenie Szpitala w nowoczesne urządzenia medyczne i stałą modernizację sprzętu – wszystko w imię, jak najlepszych usług dla małych Pacjentów. W szpitalu istnieją aktualnie następujące oddziały: pediatryczny, kliniczny psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego anestezjologii i intensywnej terapii, patologii noworodka, reumatologiczny, chirurgiczny dla dzieci, psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego, gastroenterologiczny dla dzieci, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży.
W szpitalu uruchomiono również ośrodek wczesnej interwencji, zakład diagnostyki obrazowej, poradnie: alergologiczną, gastroenterologiczną, kardiologiczną, neurologiczną, rehabilitacyjną, reumatologiczną, wad postawy, zdrowia psychicznego, chirurgiczną, chirurgiczną urazowo-ortopedyczną, dermatologiczną, otolaryngologiczną, pulmonologiczną, preluksacyjną, diabetologiczną oraz pracownie EEG, EKG, USG, UKG, endoskopową, psychologiczną, fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
mgr Magda Fornal

Psychoterapeutka

Psychoterapeutka Magda Fornal

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień/profilaktyk
– psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie certyfikacji
– trener komunikacji
– streetworker
– starszy specjalista pracy z rodziną/organizator pieczy zastępczej

Wykształcenie

– socjolog o specjalności przeciwdziałanie patologiom społecznym
– pedagog pracy socjalnej
-pedagog resocjalizacyjny z profilaktyką społeczną
studia podyplomowe:
– mediacje i negocjacje społeczne
– organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej
– psychoterapia poznawczo behawioralna/ dialog motywujący
– psychoterapia uzależnień

Zakres doświadczenia zawodowego

– reintegracja społeczno -zawodowa
– psychoterapia i profilaktyka terapia uzależnień
– praca z osobami bezdomnymi
– praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
– praca z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
– praca z młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną (w tym streetworking)
– sądowa kuratela rodzinna/ społeczna
– koordynowanie i realizacja projektów społecznych ze środków EFS, Ministerstwa Sprawiedliwości, samorządowych
– samodzielna organizacja i prowadzenie konferencji branżowych
– współpraca i koordynowanie działań CSR

Nauczyciel akademicki

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie/Katowicach
– Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Terapia ozonem

Terapia ozonem była stosowana i szeroko badana od wielu dziesięcioleci. W naszej placówce w gliwicach

WPROWADZENIE
Ozon (O3), gaz odkryty w połowie XIX wieku, to cząsteczka składająca się z trzech atomów tlenu o strukturze niestabilnej dynamicznie z powodu obecności stanów mezomerycznych. Gaz jest bezbarwny, ma gryzący zapach i wybuchowy w postaci płynnej lub stałej. Jego okres półtrwania wynosi 40 minut w 20 ° C i około 140 minut w 0 ° C. Jego podstawową funkcją jest ochrona człowieka przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Ozon występuje w ilości mniejszej niż 20 μg / m3 od powierzchni Ziemi w stężeniach doskonale zgodnych z życiem. Chociaż O3 ma niebezpieczne skutki, naukowcy uważają, że ma wiele efektów terapeutycznych. Powstanie precyzyjnych medycznych generatorów O3 dopiero niedawno pozwoliło na ocenę mechanizmów, działania i możliwej toksyczności O3 w badaniach klinicznych. Ozon ma zdolność utleniania związków organicznych i dobrze znany toksyczny wpływ na drogi oddechowe, jeśli jest obecny w smogu. W zastosowaniach medycznych gaz wytwarzany z tlenu klasy medycznej jest podawany w precyzyjnych dawkach terapeutycznych, a nigdy przez inhalację, i twierdzi, że ma doskonałe właściwości zdrowotne w próchnicy zębów, obniża poziom cholesterolu we krwi i stymuluje reakcje przeciwutleniające, modyfikuje natlenienie mięśni spoczynkowych i jest stosowany w leczeniu uzupełniającym zespołów niedotlenienia i niedokrwienia.

HISTORIA TERAPII OZONEM
Terapia ozonem była stosowana i szeroko badana od wielu dziesięcioleci. Jego efekty są sprawdzone, spójne i przy minimalnych skutkach ubocznych. Medyczny O3, używany do dezynfekcji i leczenia chorób, istnieje od ponad 150 lat. Stosowany w leczeniu infekcji, ran i wielu chorób, skuteczność O3 została dobrze udokumentowana. Był używany do dezynfekcji wody pitnej przed przełomem ubiegłego wieku. Wiadomo, że ozon leczy aż 114 chorób. Terapia ozonem jest stosowana od XIX wieku, aw 1896 roku genialny Nikola Tesla opatentował pierwszy generator O3 w Stanach Zjednoczonych, tworząc później „Tesla Ozone Company”. Podczas pierwszej wojny światowej (1914-18) lekarze zaznajomieni z właściwościami przeciwbakteryjnymi O3 i przy niewielu innych dostępnych im środkach medycznych zastosowali go miejscowo na zakażone rany i odkryli, że O3 nie tylko leczy infekcję, ale ma również właściwości hemodynamiczne i przeciwzapalne. Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiły się doniesienia, że niemieccy lekarze z powodzeniem leczyli pacjentów z HIV za pomocą 03-AHT (autohemoterapia). Nie było wówczas farmakologicznego leczenia HIV i obawiano się pandemii, więc władze kanadyjskie zezwoliły na badanie w celu sprawdzenia bezpieczeństwa i skuteczności 03-AHT u pacjentów z AIDS. Ozon okazał się obiecujący w testach in vitro. Ozon okazał się skuteczny w dezynfekcji pozaustrojowych próbek krwi HIV; niestety dla pacjentów z AIDS, 03-AHT okazał się nieskutecznym leczeniem in vivo.

Ozon jest naturalnie występującą, bogatą w energię cząsteczką o unikalnych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych, co sugeruje możliwą rolę w terapii SARS, w monoterapii lub, bardziej realistycznie, jako dodatek do standardowych schematów leczenia. Ze względu na nadmiar energii zawartej w cząsteczce O3 jest teoretycznie prawdopodobne, że O3, w przeciwieństwie do dostępnych obecnie opcji przeciwwirusowych specyficznych dla organizmu, będzie skuteczny w całym spektrum genotypu i podtypu SARS.

Inaktywacja bakterii, wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków: Terapia ozonem zaburza integralność otoczki komórki bakteryjnej poprzez utlenianie fosfolipidów i lipoprotein. W grzybach O3 hamuje wzrost komórek na pewnych etapach. W przypadku wirusów O3 uszkadza kapsyd wirusa i zakłóca cykl rozrodczy, zakłócając kontakt wirusa z komórką w wyniku peroksydacji. Słabe powłoki enzymatyczne na komórkach, które czynią je podatnymi na inwazję wirusów, czynią je podatnymi na utlenianie i eliminację z organizmu, który następnie zastępuje je zdrowymi komórkami.

Terapia ozonem powoduje wzrost szybkości glikolizy krwinek czerwonych. Prowadzi to do pobudzenia 2,3-difosfoglicerynianu, co prowadzi do zwiększenia ilości tlenu uwalnianego do tkanek. Ozon aktywuje cykl Krebsa, zwiększając oksydacyjną karboksylację pirogronianu, stymulując produkcję ATP. Powoduje również znaczną redukcję NADH i pomaga w utlenianiu cytochromu C. Stymuluje produkcję enzymów, które działają jako zmiatacze wolnych rodników i ochraniacze ścian komórkowych: peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej. O3 pobudza również produkcję prostacyliny, środka rozszerzającego naczynia krwionośne.

Aktywacja układu odpornościowego: Ozon podawany w stężeniu od 30 do 55 μg / cm3 powoduje największy wzrost produkcji interferonu i największą produkcję czynnika martwicy nowotworu oraz interleukiny-2. Wytwarzanie interleukiny-2 uruchamia całą kaskadę kolejnych reakcji immunologicznych.
Istnieje ponad 17 badań naukowych, które pokazują, że ozon jest w stanie zniszczyć koronawirusa SARS.
Ozon to naturalnie występujący gaz powstający z atomów tlenu. Cząsteczka tlenu składa się z 2 atomów tlenu. Te cząsteczki tlenu są rozbijane na atomy przez wyładowanie koronowe podczas burz z piorunami lub przez promieniowanie UV ze Słońca. Pojedyncze atomy tlenu nie mogą istnieć same bez przegrupowania się z powrotem w dwuatomowe cząsteczki tlenu. Podczas tego etapu rekombinacji niektóre atomy przegrupują się w luźno związany trójatomowy tlen. Ta nowa cząsteczka nazywa się ozonem lub O3.

Generatory ozonu są w stanie wytwarzać ozon z normalnego powietrza i są zwykle używane do dezynfekcji pomieszczeń.

Antypatogenne działanie ozonu jest potwierdzane od kilkudziesięciu lat. Jego zabijające działanie na bakterie, wirusy, grzyby i wiele gatunków pierwotniaków stanowi podstawę jego coraz częstszego stosowania w dezynfekcji miejskich wodociągów w miastach na całym świecie.
Zazwyczaj wirusy to małe, niezależne cząsteczki zbudowane z kryształów i makrocząsteczek. W przeciwieństwie do bakterii rozmnażają się tylko w komórce gospodarza. Ozon niszczy wirusy poprzez dyfuzję przez płaszcz białkowy do rdzenia kwasu nukleinowego, co powoduje uszkodzenie wirusowego RNA. Przy wyższych stężeniach ozon niszczy kapsyd lub zewnętrzną powłokę białkową poprzez utlenianie.

Liczne rodziny wirusów, w tym wirus polio I i 2, ludzkie rotawruzy, wirus Norwalk, parwowirusy i wirusowe zapalenie wątroby typu A, B i nie-A nie-B, są wśród wielu innych podatnych na wirusobójcze działanie ozonu.

Większość prac badawczych nad wirusobójczym działaniem ozonu koncentrowała się na skłonności ozonu do rozrywania cząsteczek lipidów w miejscach o wielu konfiguracjach wiązań. Rzeczywiście, gdy otoczka lipidowa wirusa zostanie pofragmentowana, jego rdzeń DNA lub RNA nie może przetrwać.

Wirusy bez otoczki (Adenoviridae, Picornaviridae, a mianowicie wirus polio, Coxsachie, echowirus, rhinovirus, wirus zapalenia wątroby typu A i E oraz Reoviridae (rotawirus)) również zaczęto badać. Wirusy, które nie mają otoczki, nazywane są „nagimi wirusami”. Składają się z rdzenia kwasu nukleinowego (wykonanego z DNA lub RNA) i otoczki kwasu nukleinowego lub kapsydu wykonanego z białka.Ozon jednak, oprócz dobrze rozpoznanego działania na nienasycone lipidy, może również oddziaływać z niektórymi białkami i ich składniki, czyli aminokwasy. Rzeczywiście, kiedy ozon wchodzi w kontakt z białkami kapsydu, powstają wodorotlenki i wodorotlenki białek oraz wodoronadtlenki białek. Wirusy nie mają ochrony przed stresem oksydacyjnym.

Wirusy z otoczką są zwykle bardziej wrażliwe na wyzwania fizykochemiczne niż nagie wiriony. Chociaż wpływ ozonu na nienasycone lipidy jest jednym z najlepiej udokumentowanych działań biochemicznych, wiadomo, że ozon oddziałuje z białkami, węglowodanami i kwasami nukleinowymi.

JeNu®

To najlepsze rozwiązanie dla celulitu!

JENU_540x220
MORA® Beauty z aktywnymi elektrodami 
Aktywne elektrody S lub L w aparacie MORA®Beauty sprawią, że Twoja skóra znowu będzie gładka jak aksamit i to wszystko bez skutków ubocznych.
• bezboleśnie
• bez ryzyka
• bez negatywnych efektów takich jak blizny
• przyjemny zabieg niczym welnes
• długotrwałe efekty
• detox dla całego ciała
• indywidualny program pod każdego pacjenta

• Czas trwania i interwał: 8 tygodni 1x raz w tygodniu
Arteterapia

Trwają zapisy na zajęcia grupowe. Ruszamy we wrześniu !

Arteterapia
Jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako sposób komunikacji. Każdy uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów. Arteterapia wykorzystuje proces tworzenia do podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku, pomagając ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres oraz podnosić samoocenę i samoświadomość.

Zadzwoń i zapisz się na zajęcia już dziś!
+48 697790000


Współpraca
z Med-Tronik GmbH

Jesteśmy wyłącznym oficjalnym dystrybutorem Med-Tronik GmbH w Polsce!

TECHNOLOGIA MEDYCZNA W XXI WIEKU: ŁAGODNA, ZRÓWNOWAŻONA I BEZPIECZNA! Już teraz dostępna w Polsce!
VitacomplexTM
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że zostaliśmy jedynym oficjalnym dystrybutorem Med-Tronik GmbH w Polsce.Pomimo wszystkich osiągnięć naukowych medycyna osiąga swoje granice, jeśli chodzi o leczenie chorób i utrzymanie zdrowia. Med-Tronik GmbH prowadzi badania nad alternatywnymi metodami leczenia od prawie 40 lat.Opracowano formę diagnozy i leczenia, która jest delikatna, trwała i bezbolesna: system MORA®.Med-Tronik jest pionierem metody biorezonansu i ustanawia standardy w dalszym rozwoju i optymalizacji biofizycznej technologii medycznej. To, co zaczęło się jako firma rodzinna ponad 40 lat temu, przekształciło się w międzynarodową firmę. Nasze produkty są skierowane do klinik, lekarzy, dentystów, weterynarzy, naturopatów i innych zawodów medycznych, a także globalnych graczy w branży kosmetycznej i wellness.
Borelioza

Badanie pozwala wykryć zakażenia odkleszczowe połączone zwykle z boreliozą.

Borelioza\ MORA® Nova\ Nowość!
Borelioza to problem bardzo poważny . Non stop jest wzrost zachorowań na tę chorobę. Pacjenci z boreliozą i jej pochodnymi (babesia, bartonella) są w bardzo ciężkiej sytuacji ponieważ wiedza na temat schorzenia oraz badań diagnostycznych jest bardzo mała.Choroba ta jest mylona z innymi schorzeniami. Tam, gdzie zawodzi medycyna konwencjonalna, może przydatna być medycyna naturalna, która uważana jest za jedyną skuteczną metodę leczenia boreliozy, pozwalającą nawet na całkowite pozbycie się choroby.
W naszym Gabinecie Vitacomplex w Gliwicach ul.Dubois 8 wykonujemy kompleksową ocenę całego organizmu. Aparat MORA Nova to najnowszy aparat z rodziny Mora, który znajdziecie Państwo tylko w naszym Gabinecie umożliwia postawienie diagnozy m.in. pod kątem boreliozy i jej koinfekcji oraz leczenie poprzez skuteczne terapie .
BQAS

Kwantowy analizator Biorezonansu Magnetycznego

Jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie.
Osiągnij lepsze zrozumienie swojego ciała dzięki inteligentnej diagnostyce BQAS. Ponad 250 parametrów w mniej niż 2 minuty z cennymi informacjami na temat nierównowagi w ciele.
Dzięki BQAS możesz zobaczyć „wspólny wątek”, tj. Obraz twojej obecnej sytuacji fizycznej.
Oznacza to, że dysharmonie fizyczne można już rozpoznać na etapie ich rozwoju i możesz podjąć określone środki zaradcze, zanim spowodują one zagrożenie dla ciebie. Zwykła diagnostyka jest złożona i droga. Coraz więcej znaczących badań jest usuwanych z katalogu usług świadczonych przez ubezpieczycieli zdrowotnych. Dlatego inteligentne i zrównoważone opcje diagnostyczne wczesnego wykrywania są tak ważne. Dzięki BQAS mamy możliwość zbadania wszystkich niezbędnych parametrów w mniej niż dwie minuty, aby zidentyfikować przyczynę i ukierunkować na poprawę obecnej sytuacji.
Oceny ułatwiają zrozumienie twojego ciała.
facebook instagram