Szkolenie TUS

Trening umiejętności społecznych – szkolenie dla nauczycieli i nie tylko

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

Krótki program:

 1. Narzędzia socjoterapeutyczne. Elementy diagnozy umiejętności społecznych i ról grupowych
 2. Zasady komunikacji. Kontrakt
 3. Modele komunikacji
 4. Umiejętności społeczne. Trening
 5. Praca z emocjami
 6. Praca z konfliktem
 7. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening umiejętności społecznych

Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)
Koszt: 300,00 zł

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1:

 • 8.30 – 10.45 Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
 • 10.45 -11.00 przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Trening komunikacji interpersonalnej
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 1

Dzień 2:

 • 8.30 – 10.45  Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
 • 10.45 – 11.00 przerwa kawowa
 • 11.00- 13.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Praca z emocjami
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Praca z konfliktem
 • 16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia