Psychologia

Badania psychotechniczne

Firma Vitacomplex oferuje Państwu badania psychotechniczne, badania sprawności psychomotorycznej dla:
 • kandydatów na kierowców kategorii A, B, C, D,E
 • kierowców zawodowych
 • instruktorów i egzaminatorów
 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów sprzętu budowlanego i drogowego
Ponadto badamy kierowców kierowanych w związku z:
 • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
 • spowodowanie wypadku drogowego
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
Wymagane dokumenty :
 • dowód osobisty ( lub paszport)
 • prawo jazdy
Kandydat na badanie psychotechniczne powinien mieć okulary (jeśli są wymagane), dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, brak oznak spożycia alkoholu lub innych środków odurzających. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę psychologiczną. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt zgodny z wymaganiami obecnych standardów oraz wszystkie potrzebne testy psychologiczne. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Badanie kierowców 150 zł

Gabinet psychologiczny

W naszym gabinecie świadczymy usługi w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Oferujemy wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych. Swoje działania koncentrujemy wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują:
 • rozwijanie możliwości i mocnych stron
 • wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania
 • wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności
 • wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby
 • strategie radzenia sobie z własnymi emocjami
 • terapię zaburzeń lękowych, afektywnych i osobowości
 • wsparcie dla osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych

Pracownia arteterapii

Świadczymy usługi terapeutyczne w postaci sesji indywidualnych i grupowych. Arteterapia jest formą terapii, której podstawowym narzędziem jest sztuka. Działalność arteterapeutyczna jest dziedziną praktyki terapeutycznej z pogranicza psychologii, medycyny, pedagogiki oraz sztuki. Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (AATA) charakteryzuje arteterapię jako terapeutyczne wykorzystanie sztuki w relacji, jaka zachodzi między terapeutą a klientem przez ludzi, którzy doświadczyli choroby, traumy lub zmiany w życiu, a także przez ludzi, którzy dążą do osobistego rozwoju. Udział w sesjach pozwala na:
 • rozwój osobisty
 • stymulację zachowań akceptowanych, rozładowanie napięcia emocjonalnego, identyfikację i wyrażanie emocji
 • podniesienia poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
 • pogłębienia komunikacji niewerbalnej;
 • rozwoju kreatywności, aktywności własnej;
 • wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych
W trakcie pracy terapeutycznej wykorzystuje się:
 • sztuki wizualne
 • biblioterapię
 • teatroterapię
 • choreoterapię
 • muzykoterapię
 • filmoterapię
 • fotografoterapię
 • treningi relaksacyjne

Gabinet terapii dzieci i młodzieży

W życiu dziecka lub nastolatka czasami pojawi się problem z którym nie zawsze potrafi sobie poradzić. Często również rodzice są bezradni. W takich momentach warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże Państwu uporać się z takimi trudnościami. Terapia- na czym polega? Sesja terapeutyczna polega na spotkaniu dziecka lub/i rodzica z terapeutą. Na pierwszym spotkaniu z psychologiem jest przeważnie rodzic w celu zebrania informacji.Na następnych sesjach terapeuta spotyka się już z dzieckiem. Terapia obejmuje:
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • depresję,
 • lęki,
 • nieśmiałość,
 • niezadowolenie z siebie,
 • kompleksy,
 • kryzysy emocjonalne,
 • tiki,
 • objawy psychosomatyczne,
 • fobie,
 • trudności w relacjach w szkole,
 • trudności w relacjach w domu,
 • uzależnienia
Terapia trwa od kilku do kilkadziesiąt godzin. Czas trwania jednej sesji to 50 minut.

TUS (TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)

TUS jest to forma regularnego treningu grupowego, którego celem jest:
 • umiejętność rozpoznawania emocji,
 • umiejętność kontrolowania własnego napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • umiejętność przeżywania pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
 • poprawa samooceny.
Trening polega na ćwiczeniach pozwalających nabyć pożądane umiejętności społeczne, utrwalanie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć. Są to zajęcia grupowe więc osoba uczestnicząca otrzymuje również informacje zwrotne od uczestników i trenerów. Trening kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z:
 • nieśmiałością,
 • emocjami,
 • wycofanych,
 • z zespołem Aspergera,
 • autyzmem,
 • zaburzeniami rozwoju.

Grupy wsparcia

„Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam”.
M.L. Moller Grupa wsparcia to grupa połączona ze sobą wspólnym problemem i chęcią poradzenia sobie z nim. Na zajęciach dzielimy się:
 • doświadczeniem w pokonywaniu trudności,
 • wymieniamy przydatne informacje,
 • budujemy poczucie wartości wśród członków grupy,
 • zwalczamy bezradność,
 • budujemy motywację,
 • dzielimy się wsparciem emocjonalnym
Grupa wsparcia jest po to aby jednostka poradziła sobie z problemem i nie czuła się osamotniona. Pomiędzy ludźmi, którzy posiadają podobny problem istnieje specjalna więź (zrozumienie). Zasady w grupie wsparcia:
 • grupa może liczyć od 6-20 osób
 • wszystko co omawiane jest w grupie, zostaje w grupie
 • każdy mówi tylko o sobie.
Rodzaje grup:
 • wsparcie w zakresie uzależnień,
 • grupy przewlekle chorych,
 • trudnych dzieci,
 • depresje,
 • emocje i nastroje,
 • rodzina, małżeństwo,
 • przemoc,
 • praca (mobbing),
 • związki, relacje
 • inne.