Rozpoczynamy zapisy

Program szkolenia:

1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych
2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina
3. Modele i zasady komunikacji
4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy
5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji
6. Praca z emocjami
7. Praca z konfliktem
8. Generalizacja i transfer umiejętności
9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników
10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening