MORA BEAUTY

JeNu®to najlepsze rozwiązanie dla celulitu..
MORA Beauty z aktywnymi elektrodami BlueMag S lub L sprawi, że Twoja skóra znowu będzie gładka jak aksamit i to wszystko bez skutków ubocznych.
• bezboleśnie
• bez ryzyka
• bez negatywnych efektów takich jak blizny
• przyjemny zabieg niczym welnes
• długotrwałe efekty
• detox dla całego ciała
• indywidualny program pod każdego pacjenta
• Czas trwania i interwał: 8 tygodni 1x raz w tygodniu

 

 

Aparat Mora Nova

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że nasz firma została jedynym przedstawicielem na Polskę aparatów Mora. W związku tym pragniemy przedstawić najnowszy produkt Mora Nova .

PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA I LECZENIA
OD HOLISTYCZNEJ MEDYCYNY UZUPEŁNIAJĄCEJ
Dzisiaj metoda biorezonansu MORA jako metoda diagnozy i leczenia energetycznego stała się integralną częścią 
holistycznej medycyny komplementarnej. MORA-Nova oferuje szeroki zakres opcji, które można wykorzystać do 
pokrycia wielu obszarów zainteresowania. Poprzez niezawodną diagnozę i leczenie organizm wspiera się w 
samoregulacji. Przy wielu objawach i chorobach osiąga się niesamowite rezultaty bez żadnych skutków ubocznych. 
Leczenie biorezonansowe często okazuje się pomocne nawet w przypadkach, w których medycyna konwencjonalna 
nie była już w stanie nic osiągnąć
LECZENIE
Pacjent jest podłączony do urządzenia MORA®-Nova za pomocą elektrod dłoni, stóp i głowy w celu diagnozy lub 
leczenia. Wibracje pacjenta docierają do urządzenia za pomocą elektrod. W zależności od obrazu klinicznego i 
programu leczenia, MORA®-Nova przekształca je w odpowiednie wzorce częstotliwości leczenia. Następnie są one 
przekazywane pacjentowi przez elektrody wyjściowe.
POJĘCIE I WPŁYW 
Terapia biorezonansowa (grecki: bios = życie, łacina: rezonans = rezonans, pogłos) to terapia regulacyjna, która ma wzmocnić własne zdolności regulacyjne i samoleczenia organizmu. Został założony w latach 70. przez lekarza Franza Morella i inżyniera elektrycznego Ericha Rasche (terapia mora).
Opiera się na założeniu, że każdy tworzy pole elektromagnetyczne, które zawsze optymalnie kontroluje wszystkie 
procesy biochemiczne i pozostawia każdej osobie indywidualne spektrum drgań. Uważa się, że stresujące czynniki, 
takie jak przewlekłe źródła stanu zapalnego, stres psychiczny, wpływy klimatyczne lub geograficzne, alergeny, metale ciężkie lub inne toksyny powodują tak zwane „niepokojące wibracje”, które wpływają na indywidualne „zdrowe” spektrum wibracji. W oparciu o ten pomysł różne firmy opracowały niezbędne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne na 
przestrzeni lat.
Terapia biorezonansowa mierzy wibracje elektromagnetyczne pacjenta. Urządzenie pomiarowe oddziela wibracje
 „zdrowe” od „patologicznych”; te ostatnie są przekształcane w odbicie lustrzane, to znaczy „przewrócone”
 i przekazywane pacjentowi.
Wygenerowane w ten sposób przeciwwibracje mają na celu osłabienie czynników zakłócających i możliwość
 całkowitego usunięcia informacji chorobotwórczych przy wielokrotnym stosowaniu. Za pomocą elektrody kubkowej 
można również włączyć do terapii płyny ustrojowe, takie jak krew autologiczna, leki ziołowe lub homeopatyczne itp.
W medycynie konwencjonalnej terapia biorezonansowa nie jest przedmiotem badań naukowych i dlatego nie została 
jeszcze uznana, należy jak także homeopatia do procedur medycyny regulacyjnej. Alternatywni lekarze i pacjenci 
konsekwentnie zgłaszają dobre doświadczenia z terapią.

Terapia biorezonansowa jest głównie stosowana terapeutycznie, ale może być również stosowana do diagnozowania 
(np. Alergii). Ich obszary zastosowania obejmują:
alergie
astma
zakażenie pęcherza
zapalenie oskrzeli
przewlekłe choroby zwyrodnieniowe
torbiele jajników
niedobór odporności i skłonność do infekcji
migrena
choroba nerek
palenie tytoniu i rzucanie alkoholu
ból
zanieczyszczenia metalami ciężkimi lub toksynami
nastroje depresyjne i stany wyczerpania
TERAPIA ALTERNATYWNA I NATUROTERAPIA DLA DZIECI
Terapia biorezonansowa Mora i homeopatia są szczególnie odpowiednie dla dzieci ze względu na bezbolesny, ale skuteczny sposób działania.
Biorezonans Mora i homeopatia dla dzieci
Te delikatne naturopatyczne terapie mogą pomóc w wielu chorobach „najmłodszych”. Są stosowane w atopowym zapaleniu skóry, przeziębieniach, w celu wzmocnienia układu odpornościowego, w katarach siennych w dolegliwościach jelitowych, takich jak biegunka lub zaparcia, słaba koncentracja, zaburzenia snu lub problemy z ząbkami, by wymienić tylko kilka przykładów. Biorezonans i homeopatia są idealne dla dzieci, ponieważ organizm nie jest jeszcze tak bardzo zanieczyszczony toksynami środowiskowym.

Kwantowy analizator Biorezonansu Magnetycznego

Jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie.

Osiągnij lepsze zrozumienie swojego ciała dzięki inteligentnej diagnostyce BQAS.
Ponad 250 parametrów w mniej niż 2 minuty z cennymi informacjami na temat nierównowagi w ciele.

Dzięki BQAS możesz zobaczyć „wspólny wątek”, tj. Obraz twojej obecnej sytuacji fizycznej.
Oznacza to, że dysharmonie fizyczne można już rozpoznać na etapie ich rozwoju i możesz podjąć określone środki zaradcze, zanim spowodują one zagrożenie dla ciebie.

 

Szkolenie TUS

Trening umiejętności społecznych – szkolenie dla nauczycieli i nie tylko

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

Krótki program:

 1. Narzędzia socjoterapeutyczne. Elementy diagnozy umiejętności społecznych i ról grupowych
 2. Zasady komunikacji. Kontrakt
 3. Modele komunikacji
 4. Umiejętności społeczne. Trening
 5. Praca z emocjami
 6. Praca z konfliktem
 7. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening umiejętności społecznych

Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)
Koszt: 300,00 zł

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1:

 • 8.30 – 10.45 Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
 • 10.45 -11.00 przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Trening komunikacji interpersonalnej
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 1

Dzień 2:

 • 8.30 – 10.45  Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
 • 10.45 – 11.00 przerwa kawowa
 • 11.00- 13.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Praca z emocjami
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Praca z konfliktem
 • 16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli Gliwice

Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia:
Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, nauczycieli sztuki, wykładowców, terapeutów, psychologów i bibliotekarzy.

Opis szkolenia:
Jedną z metod usprawniania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest terapia zajęciowa. Wykorzystując różne metody i techniki sprawdza się w pracy z osobami pełnosprawnymi jak i z dysfunkcją intelektualną, psychiczną czy fizyczną. Polega na organizacji działań arteterapeutycznych i ergoterapeutycznych przy użyciu prostych narzędzi i materiałów. Jest procesem, na który składają się poszczególne elementy: diagnoza terapeutyczna, określenie celów terapii, dobór metod i technik, planowanie, prowadzenie zajęć, monitorowanie. Może być stosowana z powodzeniem przez nauczycieli i psychologów.

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest poznanie form, metod i technik terapii zajęciowej, a także ich właściwy wybór. Zajęcia ukierunkowane są na zaznajomienie uczestników z arteterapią plastyczną, muzyczną, teatralną, choreoterapią, biblioterapią, kulturoterapią, rękodziełem i ergoterapią.

Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem

Czas trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)